Với tiềm năng khổng lồ từ sự tiên phong dẫn dắt xu hướng, phố thương mại tại K Town ở tổ hợp Mega Grand World hứa hẹn là nơi dễ kinh doanh cho thuê, tạo ra nguồn lợi nhuận dồi dào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *